Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

รู้จักเมืองสุวรรณโคมคำ (อ่าน 18309 ครั้ง)


แม้นักประวัติศาสตร์หลากหลายสำนัก รวมทั้งนักวิชาการกรมศิลป์จะไม่เชื่อถือตำนานปรัมปราคติในการสร้างเมือง เชียงแสนว่าเก่ากว่าสมัยพญาแสนภู (พระราชนัดดาพญามังราย ) มาสร้างเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นยุคสมัยพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย
เมืองเชียงแสนที่เห็นในปัจจุบันนั้นสร้างในสมัยพญาแสนภู แต่เมืองเชียงแสนนั้นมีอายุเก่าแก่กว่านั้นมากในคำบอกเล่าจากใบลาน
ตั้งแต่ยุคที่ขอมเคลื่อนขึ้นมาตามลำน้ำโขงจากโพธิสารหลวงมาสร้างเมืองสุวรรณ โคมคำ ซึ่งในใบลานเรียกสุวรรณโคมประเทศ ใบลานเรื่องสุวรรณโคมคำมีถ่ายสำเนาไมโครฟิล์มไว้ที่สถาบันวิจัยสังคม มช.ถึง ๑๓ สำนวน หลังจากเมืองสุวรรณโคมคำล่มสลาย
ขอมส่วนหนึ่งเคลื่อนขึ้น มาสร้างเมืองอุมงคเสลา แล้วเกิดยุคโยนกนาคนคร เกิดตำนานพระเจ้าพรหมขับไล่ขอมออกไปเกิดยุคสร้าง เมืองโยนกล่มเพราะกินปลาไหลเผือกแล้ว ก็ถึงยุคก่ายเกรินฟ้าลงมาของปู่เจ้าลาวจก มีเมืองหิรัญนครเงินยางเป็นเมืองสำคัญ ในอดีตจากหลักฐานทางโบราณคดี คือรูปพรรณสัณฐานลวดลายของเจดีย์ต่างๆ ในเมืองเชียงแสน ล้วนแล้วแต่มีอายุไม่เก่าไปถึงสมัยพญามังรายทั้งสิ้น แต่จากงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งศึกษาเรื่อง การหาอายุของอิฐจากกำแพงเมืองเชียงแสนโบราณโดยวิธีเทอร์โมลูนิเนสเซ็นท์ โดยนายศิริพงษ์ สมวรรณ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ พบว่า ก้อนอิฐแต่ละก้อนแต่ละชั้นของกำแพงเมืองมีหลายอายุ ตั้งแต่ ๔๐๐,๖๐๐,๘๐๐ และ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งสรุปว่าอิฐชั้นบนสุดน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าแสนภูโดยนำอิฐใหม่ที่เผา สมัยนั้นมาสร้าง ส่วนอิฐชั้นล่างอาจนำมาจากกำแพงเมืองเชียงแสนเดิมหรือนำก้อนอิฐมาจากวัด ต่างๆมาใช้สร้างกำแพงใหม่ทับแนวกำแพงเดิม ซึ่งอิฐชั้นล่างของกำแพงเมืองเชียงแสนเกือบหมดหาอายุเฉลี่ยได้ประมาณ ๑,๑๐๐ ปี หรืออยู่ในช่วงเวลา ๘๐๐-๑๔๐๐ ปีล่วงมาแล้ว ซึ่งตรงกับตำนานหลายตำนานที่ระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้คนจากดอยตุงแม่สาย มาสร้างเมืองหิรัญนครเชียงแสนราว พ.ศ.๑,๑๘๑ ก็ประมาณ ๑,๓๗๐ ปีมาแล้ว
แสดง ให้เห็นว่าตำนานต่างๆ แม้จะจารในยุคหลัง คนยวนเชียงราย ก็ไม่ได้จารใบลานอย่างเลื่อนลอย แต่ยังคงเค้าความจริงซึ่งบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ ดังนั้นความเชื่อที่ว่า เมืองเชียงแสนสร้างก่อนในสมัยพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงรายยืดยาวไปถึงยุค หิรัญนครเงินยางก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน เพราะก้อนอิฐมีอายุ ๑.๔๐๐ ปีมีในเมืองเชียงแสนเป็นประจักษ์พยานทางโบราณคดีที่ชี้ชัดว่า เมืองเชียงแสนไม่ใช่เมืองใหม่ที่ถูกเนรมิตขึ้นในสมัยพญาแสนภู แต่เมืองเชียงแสนเดิมซึ่งอาจเรียกชื่ออื่นๆตามตำนาน แต่เมืองสร้างในภูมิศาสตร์เดิม พระเจ้าหรือพญาแสนภูสร้างเมืองทับซากเมืองเดิม ดังนั้นหากเมืองเชียงแสนอาจเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่ครั้งขอมโพธิสารหลวง มาสร้างสุวรรณโคมคำแล้วก็เป็นได้ เมืองสุวรรณโคมคำนั้นเก่ากว่าเมืองหิรัญนครมากและเท่าที่ศึกษาพบว่ามีใบลาน จารเรื่องเฉพาะในล้านนาในล้านช้างหรือลาวไม่พบรายละเอียดที่แยกออกมาเป็น ตำนานสุวรรณโคมคำ และตำนานที่ระบุชื่อว่าเป็นตำนานสุวรรณโคมคำมีเท่าที่ถ่ายไมโครฟิล์มไว้ได้ ๑๓ สำนาน เนื้อความไม่แตกต่างกันนัก แต่ตำนานสุวรรณโคมคำที่ถูกบรรจุไว้เป็นคำนำหรือต้นเรื่องในตำนานเชียงแสนมี อีกมาก
ส่วนในล้านช้างมีกล่าวรวมๆไว้บ้างไม่มากบรรทัดในตำนานที่ เกี่ยวเนื่องกับตำนานความเชื่อเกี่ยวพญานาคเท่านั้น ดังนั้นเมืองสุวรรณโคมคำแม้จะเชื่อตามออกออการสันนิษฐานของนายจิตร ภูมิศักดิ์ว่าเมืองนี้สร้างบนเกาะกลางซึ่งคร่อมลำน้ำโขง (น้ำของ ) แต่พลเมืองส่วนใหญ่น่าจะเป็นขอมและชนพื้นเมืองของล้านนามากกว่า ด้วยสำนึกแห่งความเป็นล้านนาจึงบอกกล่าวเรื่องราวรุ่นต่อรุ่นผ่านใบลานพับสา มาให้ชนรุ่นเราได้ศึกษางมซวามกันอย่างไม่ไร้ทิศทางนัก
ส่วนซากเมืองสุวรรณโคมคำฝั่งตรงข้างเชียงแสน ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่เพียงงาม เขตเมืองต้นผึ้งของลาวนั้นมีซากพระพุทธรูปขนาดใหญ่และเจดีย์อยู่ไม่น้อยหาก เราสามารถนำก้อนอิฐจากพระพุทธรูปและเจดีย์ต่างๆมาศึกษาหาอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเทอร์โมลูนิเนสเซ็นท์ได้น่าจะเป็นตำตอบอย่างเด่นชัดว่าสุวรรณโคม ประเทศเคยสถิตอยู่ ณ ที่ใดในสองฟากฝั่งของ
ในเมื่อมีหลักฐานทางวิทยา ศาสตร์ซึ่งศึกษาจากซากโบราณสถานมาลบล้างความเชื่อนักวิชาการบางส่วนที่ดู แคลนใบลานว่าฟั่นเฝือปรัมปราและสามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์มายืนยันความเก่า แก่ของเมืองเชียงแสนว่าอย่างน้อยก็มีอายุยาวมานานนับพันปี แล้วชาวเชียงแสน ชาวเชียงรายควรจะนำอย่างไร อนุรักษ์และพัฒนากันอย่างไร เมืองชียงแสนจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้หรือไม่ ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่น่าสนใจและรอคำตอบที่ไม่ได้มาจากสายลม เมืองเชียงแสนจะเป็นมรดกโลกหรือไม่ไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าชาวยวนทั้งหลายเห็นว่าเมืองเชียงแสนควรเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาว ยวนแล้วหรือยัง ? อาจไม่มีใครเห็นความสำคัญว่าเป็นมรดกโลกแต่หากเชียงแสนเป็นมรดกที่ล้ำค่าใน หัวใจชาวยวนก็น่าจะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดใดแล้ว......

โพสโดย :: จตุรพรทัวร์ อีเมล์ : jaturaporntour@hotmail.com เมื่อวันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


ตั้งกระทู้ใหม่ / อ่านกระทู้ทั้งหมด
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
ynnvn

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::