ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง

18 ม.ค. 2562

เที่ยวลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทหินวัดพู น้ำตกตาดฝาส้วม โปรแกรมเริ่มทุกพื้นที่ ที่ต้องการ ราคารับที่หน้าด่าน 8-10 ท่าๆละ 5,900 บาท 11-19 ท่านๆละ 5,800 บาท 20-30 ท่านๆละ 5,500 บาท 35-42 ท่านๆละ 4,900 บาท ราคานี้เป็นราคายังไม่รวมค่าเช่ารถ(ปกติรถไทยสามารถเข้าไปได้) และราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามอีกครั้งหนึ่ง  


เที่ยวลาวใต้ ไม่ไปไม่รู้

วันที่หนึ่ง             ~ช่องเม็ก~ปากเซ~น้ำตกคอนพะเพ็ง~หลี่ผี

06.00น. รับคณะ ณ จุดนัดพบ จ.อุบลราชธานี หลังจากทำกิจธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารเช้า

08.00น.               คณะเดินทางถึงที่ด่านช่องเม็ก“เปิดประตูสู่เมืองลาวตอนใต้”ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขณะรอตรวจเอกสารผ่านแดน สมาซิกสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบๆด่านด่านวังเต่าจับจ่าย ซื้อ สินค้าปลอดภาษีที่DUTY FREE SHOPทางฝั่งลาว หรือ ดื่มกาแฟสดที่ขึ้นชื่อของเมืองปาช่องแลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย

09.30 น.               เดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็งและหลี่ผี ระหว่างทางสู่เมืองปากเซ เราจะได้เห็นบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวลาว 2 ข้างทาง ชมสะพานข้ามแม่น้ำโขง ลาว~ญี่ปุ่น

12.00 น.               ถึงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคอนพะเพ็งรับประทานอานหารกรางวันที่ร้านอาหารคอนพะเพ็ง (อาหารปลาสดๆจากแม่น้ำโขง) พร้อมชมความงามและความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ของน้ำตกคอนพะเพ็งจนได้รับสมญานามว่าไนแองการ่าแห่งเอเชียและชม“ต้นไม้มณีโคตร”ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่กลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกราก     

14.00 น.               เดินทางย้อนกลับมาที่ท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นคณะจะได้นั่งเรือหางยาว ลัด เลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของน้ำตกลี่ผีและบนเกาะดอน เราจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำและสะพานรถไฟในสมัยของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสปกครองอินโดนจีน

17.00 น.               เข้าเช็คอินท์ที่ โรงแรมจำปาสักพาเลส รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สอง              ~ชมตลาดเช้าเมืองปากเซ~อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว

07.00 น.               ตื่นรับอรุณ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.               นั่งรถชมเมืองปากเซยามเช้าแวะชมวิถีชีวิตค้าขายของชาวเมืองปากเซ ณ ตลาดเช้าเมืองปากเซ(Shoppingตลาดดาว เรือง)

10.00 น.               ออกเดินทางไปยังเมืองบาเจียงเพื่อไปชมอุทยานน้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียงต้นตำนานวรรณกัมรักอมตะ“นางมะโรง ท้าวบาเจียง”โสกนาฏกรรมรักสามเส้า สาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียง ชมความงามของธารน้ำและธรรมชาติที่เย็นสบายสมบูรณ์ 100%ชมหมู่บ้านชนเผ่าและ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนเผ่าพร้อม

12.00น.รับประทานอาหารกรางวัน ท่ามกลางความร่มรื่นของหมู่เมฆไม้และสายธาร น้ำตก

14.00น.จากนั้นเดินทางย้อนกลับมาที่หลักกิโลที 21 เพื่อไปยังเมืองปากช่อง ไปชมน้ำตกตาดฟานชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้อนของ“อุทยานแห่ง ชาติดงหัวสาว”หลังจาที่เต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วเราจะนำคณะเดินทางย้อนกลับมายัง ก.ม. ที่ 32 แวะดื่มชา กาแฟท่ามกรางความสวยงามของไร่ชา กาแฟ ของเมืองปากช่องที่ได้รับกานยกย่องว่าเป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาคเนย์

17.00 น.               กลับมายังเมืองปากเซ

15.00 น.ถึงเมืองปากเซในตอนบ่าย นำคณะเข้าโรงแรมเพื่อชำระล้างร่างกายให้หายเหนื่อย จากนั้นเราจะพาคณะไปรับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหาร ...... / หลังอาหาร

18.30 น.               เข้าที่พัก.โรงแรมจำปาสักพาเลส  พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันทีสาม                              ~ชม ศาสน์สนาถานขอมโบราณ(ปราสาทหินวัดภู)

07.00 น.               ตื่นรับอรุณ อิกครั้ง รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ......(เช็คเอ้าท์)

08.30 น.               เดินทางเพื่อไปชมปราสาทหินวัดภูศาสน์สนาถานขอมโบราณ ชมแท่นบูชายันต์มนุษย์ ศิวลึงค์ธรรมชาติ ทั้งนี้การเดินทางต้องข้ามน้ำโขงด้วยแพรขนานยนต์ จากนั้น นั่งรถสองแถวต่อไปยังวัดภูหลังจากชมสถานที่เสร็จ เราจะนำคณะเดินทางกลับมายังเมืองปากเซ              

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองปาเซ จากนั้นเดินทางกลับไปยังด่านพรมแดน วังเต่า-ช่องเม็ก (พรมแดน ลาว-ไทย)

15.00น.ถึงด่านช่องเม็กช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดน ตม.ไทย-ลาว แล้วนำทุกท่านกลับสู่ประเทศไทย จ.อุบลราชธานี จากนั้นเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์