โปรแกรมทัวร์ศึกษาดูงาน เส้นทาง R3a

21 ม.ค. 2562

ศึกษาดูงาน เส้นทาง R3a เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น(สปป ลาว)-บ่อหาน-เชียงรุ้ง(12ปันนา)-คุนหมิง ระยะเวลาตามกำหนด ตามจุดประสงค์ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคณะที่จะเดินทาง ติดต่อสอบถามได้ 089-8387084 


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์