แพคเกจทัวร์ เชียงตุง

21 ม.ค. 2562

แพคเกจทัวร์ แม่สาย-เชียงตุง2คืน3วัน ทางรถยนต์ ไม่รวมอาหารกลางวัน,เย็น มีอาหารเช้ารวมกับห้องพัก 2ท่านเดินทางได้เลย เพียงท่านละ 6,900 บาท 4 ท่านๆละ5,900 บาทเท่านั้น  

วันที่ หนึ่ง                                                            แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง

07.30 น.               พบกัน ณ จุดนัดพบ ที่ว่าการ อ.แม่สาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านไปที่ด่านพรมแดนแม่สาย ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สู่ท่าขี้เหล็กมุ่งหน้าสู่เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ170กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ3.5ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ร้านปานกะป่า เมืองพยาก

บ่ายๆ                     คณะเดินทางมาถึงเมืองตุง  นำชมต้นยางใหญ่หรือต้นไม้หมายเมือง ขนาด8-10คนโอบ

-     น้ำพุร้อนเชียงตุงสามารถแช่น้ำแร่ได้คนละไม่เกิน30นาทีเพื่อสุขภาพ(จ่ายเองนะครับ)

-     พระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

-ไหว้พระวัดมหาเมี๊ยะมณีซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง

-ชมน้ำพุร้อนเชียงตุง สามารถแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพได้ ไม่เกินคนละ30นาที(เสียค่าบริการเอง)

-ชมรอบๆบริเวณหนองตุงซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่จะมี ร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ

 เย็น                                        นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน.เบสช้อย หลังอาหาร เช็คอินน์โรงแรมโกลเด้นเวิลหรือเทียบเท่า ห้องละ2ท่านและอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ สอง                                                                    เชียงตุง ซิตี้ทัวร์

07.00น.          บริการรับประทานอาหารเช้า (2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นไป

-ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุงหรือกาดหลวง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุงมีของกินและของใช้มากมายและชนเผ่าที่มาจ่ายสินค้าที่ตลาดหลายเผ่า

                                -    นมัสการพระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำเก่าแก่คู่เมืองเชียงตุง

-วัดอินทบุปผารามมีพระพูทธรูปมาที่สุดในเชียงตุง

-วัดยางกวงหรือยางกงมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง ลายเกร็ดพญานาค เชื่อกันว่าขอพรได้สมปราถณา

กลางวัน                               บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหาร

-ผ่านชมอาคารกงศุลไทยสมัย จอมพลผิน ชุณหะวัณ

-ไหว้พระวัดป่าแดง

-ต้นไม้หมายเมืองต้นยางยักษ์

-ชมประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยู่  คือประตูป่าแดง

-ใกล้กันนั้นเป็นสุสานเจ้าฟ้าที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง สมัยที่ผ่านมา

-ต้นยางใหญ่ ต้นยางยักษ์หรือต้นไม้หมายเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหากมองแต่ไกล จะโดดเด่นเห็นได้ชัด

เย็น         รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน เบสช้อย จากนั้นกลับเข้าที่พัก อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ สาม                                                                เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย

07.00 น.               บริการรับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                ชมหัตถกรรมเครื่องเขินลายนูน สมัยเจ้าฟ้าเชียตุง ปัจจุบันมีเพียงครอบครัวเดียวที่ยังทำอยู่ จากนั้นเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าโอท้อปพื้นบ้าน ที่ดอยปางควาย

กลางวัน               บริการอาหารที่ร้านเมืองท่าเดื่อ

15.00 น.               ถึงท่าขี้เหล็กนำท่าน

-หากท่านต้องการ แวะนมัสการเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง

-เดินช้อปปิ้งบริเวณตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้าน ส่วนใหญ่สินค้ามาจากประเทศจีน

17.00น.ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่แม่สายประเทศไทยโดยสวัสดีภาพ ปลอดภัยและประทับใจ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์