เชียงตุง1คืน2วัน

21 ม.ค. 2562

ทัวร์ เชียงตุง 2วัน1คืน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคณะเดินทางครับ 20,30,40 ท่านๆละ 3,200 บาท  


วันที่ หนึ่ง                                 แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง

07.30น        พบกัน ณ จุดนัดพบ อ.แม่สาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านไปที่ด่านพรมแดนแม่สาย ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สู่ท่าขี้เหล็กมุ่งหน้าสู่เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ170กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ3.5ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองเชียงตุงร้าน.......

บ่าย          หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนำท่านไป

-นมัสการพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง

-ผ่านชมต้นยางใหญ่ขนาด10คนโอบ อายุประมาณ254กว่าปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุงหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าต้นไม้หมายเมือง คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับเมืองไม่ถูกให้จำต้นยางนี้ไว้เพราะสูงโดดเด่นเห็นได้ชัด นมัสการพระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำ

-ชมรอบๆบริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ

-ไหว้พระวัดมหาเมี๊ยะมณี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง เข้าที่พักโรงแรมโกลเด้นเวิดหรือเทียบเท่า ห้องละ2ท่าน

 ค่ำ                 นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน.เบสช้อยหลังอาหารกลับเข้าที่พักและอิสระตามอัธยาศัย                   

วันที่ สอง                                          เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

เช้า                         หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว

-ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุงมีของกินและของใช้มากมายและชนเผ่าที่มาจ่ายตลาดหลายเผ่า

-ผ่านชมอาคารกงศุลไทยสมัย จอมพลผิน ชุณหะวัณ

-ชมประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยู่  คือประตูป่าแดง

-ใกล้กันนั้นเป็นสุสานที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง สมัยที่ผ่านมา ได้เวลานำท่านเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน.ปานกะป่าในเมืองพยากหรือเมืองท่าเดื่อ

บ่ายๆ        ถึงท่าขี้เหล็กนำท่าน

-แวะนมัสการเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง

-เดินช้อปปิ้งบริเวณตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้าน ส่วนใหญ่สินค้ามาจากประเทศจีน ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่แม่สายประเทศไทยโดยสวัสดีภาพ ปลอดภัยและประทับใจ

**************************************************************************************************************


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์