ทัวร์ เมืองยอง2คืน3วัน

21 ม.ค. 2562

ตามรอยอารยธรรม กับชาติพันธุ์คนยองหรือไตยอง ชนกลุ่มหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเมืองที่เพิ่งเปิดตัวเองอย่างเป๋นทางการ เชิญท่านมาสัมผัสกับวิถีชิวิตและบรรยากาศที่หายากยิ่งนัก น้อยคนนักที่จะได้มีโอกาศได้ไปเยื่อน 8-10 ท่านๆละ 7,500 บาท // 16-20 ท่านๆละ 5,900 บาท (เอกสารใช้ บัตร ปชช.+รูปถ่าย) ส่งทางไลน์หรืออีเมล์  

โปรแกรม ตามรอยอารยธรรม แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เมืองยอง

รัฐฉานตะวันออก ประเทศพม่า

โดยรถยนต์ 2 คืน 3 วัน

เมืองยองเป็นเมืองหรืออำเภอหนึ่งในรัฐฉานประเทศพม่าขึ้นกับแขวงเมืองพะยาคเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งเกี่ยวข้องกับพม่าล้านนาสยามลาวและ เขตสิบสองปันนาของจีนผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง จะถูกเรียกว่าชาวลื้อ

คนเมืองยองสืบเชื้อสายมาจากผู้คนที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ่งและเมืองอื่น ๆ ในสิบสองพันนา ซึ่งเป็นคนลื้อหรือไทลื้อและเมื่ออพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนในปี พ.ศ.2348คนทั่วไปจึงเรียกว่า คนเมืองยอง เพราะในสมัยนั้นรัฐประชาชาติหรือรัฐชาติ (Nation State)แบบตะวันตกยังไม่เกิดขึ้น ในสมัยนั้นผู้คนต่างบ้านหลายเมืองที่มาอยู่ร่วมกัน จึงเรียนขานกันตามชื่อบ้านเมืองเดิม เช่น คนเมืองเชียงใหม่ คนเมืองลำปาง คนเมืองแพร่ คนเมืองน่าน คนเมืองเชียงตุงเป็นต้น ฉะนั้นคนไทยอง จึงไม่ใช่คนไทยที่เป็นชาติพันธุ์ยอง แต่เป็นคนไทลื้อ ที่อาศัยอยู่เมืองยอง

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง                           แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เมืองยอง

07.30 น.           คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ ด่าน ตม.แม่สายโดยมีเจ้าที่ บ.คอยให้การตอนรับและอำนวยความสะดวก ให้ทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระมารวมกันหรือใส่รถที่บริการขนกระเป๋าข้ามแดน พร้อมแล้วทำพิธีการข้ามแดน ออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า บริเวณท่าขี้เหล็ก ขึ้นรถตู้/บัส กรุณาเช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถ มีไกด์พม่ามาบริการและอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆท่านเชิญสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคไปเมื่อสมัย 30-40 ปี ผ่านหมู่บ้านชนพื้นเมือง ไทไหญ่ ไทลื้อ พม่า ชาวเขาเผ่าต่างๆ

กลางวัน            รับประทานอาหาร ณ เมืองพยาก จากนั้น เดินทางไปเมืองยอง มีทางแยกจากเมืองพยากไปราวๆประมาณ80กิโลเมตร

เย็น                   คณะมาถึงเมืองยอง เมืองแห่งอารยธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่โดดเด่น เข้าพักที่....ห้องละ2ท่าน (หรือพักวัด ก็จะมีไว้ให้แก่คนที่มาเยือนเมืองยองได้พักผ่อนกัน เพราะที่พักมีไม่เพียงพอ มีเพียงไม่กีห้อง)

ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร(หรือ อาจเปลี่ยนบรรยากาศ รับประทานอาหารที่วัดก็จะดีไม่น้อย ได้ทำบุญด้วย) อิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง                           ทัวร์ในเมืองยอง

07.00 น.           นำคณะรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำไปเดินเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองยอง มีของขายมากมาย ใช้ได้ทั้งเงินกีบและเงินบาท พ่อค้าแม่ค้าสามารถพูดไทยได้ โดยเฉพาะภาษาทางเหนือ เช่น ยอง เป็นต้น สามารถสื่อสารกันเข้าใจ อบอุ่นเหมือนมาเยือนบ้านบรรพบุรุษของเรา ซึ่งแต่ก่อนคนทางเหนือก็อพยบมาจากที่แห่งนี้กันมากมาย

10.00 น.           ได้เวลาพอสมควร นำท่านไปไหว้พระวัดหัวข่วง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองยอง

-           วัดพระธาตุหลวงจอมยอง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองยอง เป็นที่สัการะของคนเมืองยอง

กลางวัน            รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย                  นำคณะไปสักการะต้นสลีค้ำ หรือต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนเมืองยอง

-อิสระให้ทุกท่านได้เดินสำรวจ เยี่ยมเยือน ทักทายกับพี่น้องชาวเมืองยอง

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เข้าที่พัก อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง                            เมืองยอง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

08.00 น.           ทุกท่าน อำลาเมืองยอง เดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

กลางวัน                        รับประทานอาหาร ณ เมืองพยาก จากนั้นเดินทางต่อ

15.00 น.           โดยประมาณ คณะมาถึงเมืองท่าขี้เหล็ก นำไปนมัสการเจดีย์ขะเวดากององค์จำลองจากเมืองย่างกุ้ง

                        -           อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อสินจากชายแดน อาทิ กระเป๋า รองเท้า สื้อผ้า ส่วนใหญ่เป็นสิ้นค้าจีน(ห้ามนำของผิดกฎหลายเข้าประเทศไทย เช่น สิ่งลามก ของก๊อปปี้ ซากพืช ซากสัตว์ ยาเสพติด ฯลฯ) หากท่านไม่ต้องการที่จะช้อปปิ้งฝั่งพม่า สามารถเดินช้อปปิ้งบริเวณตลาดชายแดนฝั่งไทยได้ สินค้ามีเหมือนๆกัน อาจต่างราคาบ้างนิดหน่อย

17.00 น.           โดยประมาณ นำคณะเดินทางข้ามกลับฝั่งไทย ส่งคณะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์