ทัวร์ แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2คืน

21 ม.ค. 2562


ทัวร์ แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2คืน(งดขาย)

เที่ยวแบบธรมชาติ ย้อนอดีตรัฐไทยเดิม เมืองเชียงตุงและเมืองลา โดยรถยนต์ ระยะเวลา 2คืน3วัน เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป โปรแกรมนี้งดขายชั่วคราวเนื่อจากเมืองลาปิดครับ 


กำหนดการเดินทาง                                                                     สามารถเดินทางได้ทุกวัน                            

วันที่ หนึ่ง          แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา

07.30 น.      พบกัน ณ  อ.แม่สาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านไปที่ด่านพรมแดนแม่สาย นำกระเป๋าใส่รถเล็กเพื่อขนกระเป๋าข้ามไปก่อน จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ขึ้นรถบัสพม่าที่มาจอดรอที่ฝั่งท่าขี้เหล็ก ออกเดินทางสู่เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ170กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ3.5ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันร้านปานกะป่าหลังจากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงตุง

-ผ่านชมต้นยางใหญ่ขนาด10คนโอบ อายุประมาณ254กว่าปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุงหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าต้นไม้หมายเมือง คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับเมืองไม่ถูกให้จำต้นยางนี้ไว้เพราะสูงโดดเด่นเห็นได้ชัด(รถใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ เขตทหาร นำผ่านชมจากในรถเท่านั้น)

-

-ไหว้พระวัดมหาเมี๊ยะมณี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง องค์พระจำลองมาจากมัณฑเลย์

-เดินทางต่อไปยังเมืองลาระยะทางประมาณ90กม.(3.5-4ชั่วโมง)เมืองลาเป็นเมืองปกครองตนเองหรือเขตปกครองเขตพิเศษที่4ปกครองโดยชาวไทยใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นคนจีนเข้ามาลงทุนค้าขาย และการขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาทางนี้ไปยังเมืองเชียงตุงและเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อนคาสิโน ระหว่างทางท่านจะมองเห็นชาวเขาเผ่าต่างๆโดยเฉพาะชาวไทลื้อหรือไทยเขินที่จะมีอยู่มาก จะสังเกตได้จากการแต่งตัวและการปลูกบ้านที่ดูแปลกตาโดยเสาบ้านจะไม่ฝังลงดินจะวางกับก้อนหินหรือซีเมนต์ กับวิถีชีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายดูไม่วุ่นวาย พอถึงเมืองลา นำท่านนมัสการรพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและเข้าโรงแรมโอเรียลเต็ลหรือเทียบเท่า ระดับ3ดาว ห้องละ2ท่าน

ค่ำ                          นำท่านไปทานอาหารค่ำ ที่ร้านขวงซื่อ จากนั้นนั่งรถท่องเมืองยามราตรีซึ่งเมื่อก่อนเราสามารถที่จะลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนใกล้ๆโรงแรมที่พักมีมากถึง17แห่ง แต่ในขณะนี้ได้เปิดบ่อนแห่งใหม่ห่างจากเมืองประมาณ 10 ก.ม.แต่ก็พอเสี่ยงโชคได้บ้างที่บ่อนลูกเต๋าหล่นหรือบ่อประชาชน ได้เวลาพอสมควรกลับโรงแรมที่พักและพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย(ใครที่เมื่อยเรามีบริการหมอนวดถึงห้องพัก) 

วันที่ สอง                          เมืองลา-เชียงตุง

เช้านำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองลา ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายในบรรยากาศแบบไทยลื้อและจีนสิบสองปันนา ที่น่าสนใจไม่น้อยเห็นจะเป็นสินค้าที่ได้จากป่า ในบริเวณตลาดนี้ยังรวมไปถึงที่ขายของโต้รุ่ง,บ่อนลูกเต๋าหล่น,ที่ขายผลไม้ต่างๆ  ได้เวลาสมควรพาท่านมารับประทานอาหารเช้าแบบบุ๊ปเฟ่ เป็นอาหารจีน เสร็จแล้วพาท่านไป

-ถ่ายรูปบริเวณหลัก กม.1ชายแดนจีน-พม่า(ติดกับสิบสองปันนาของจีน)

-นำท่านนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองหรือที่เรียกกันว่าวัด จินตะ เจดีย์มิตรภาพ จีน-พม่า ที่สวยงามมากที่ข้างในจะมีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละมนฑลแต่ละรัฐของพม่ามาแสดงไว้เสมือนว่าเราได้ไปเที่ยวทั่วประเทศพม่าจากนั้น

-ชมพิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติดภายในแสดงถึงพิษภัยของยาเสพติด ข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาผลิต

กลางวัน               ทานอาหารกลางวันที่ร้าน ลั๊กกี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงตุง

บ่ายๆ                         ถึงเชียงตุง

-นมัสการพระและไหว้พระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุง

–     นมัสการพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุงนมัสการพระและพระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำ

- ชมรอบๆบริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ

-วัดราชฐานหวงหัวข่วง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

- เข้าที่พักโรงแรมนิวเชียงตุงหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน

 ค่ำ                 นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้าน.เบสช้อย หลังอาหารกลับเข้าที่พักและอิสระตามอัธยาศัย                                     

วันที่สามเชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น เช็คเอ้าท์จากที่พัก

-ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุงมีของกินและของใช้มากมายและชนเผ่าที่มาจ่ายตลาดหลายเผ่า

-ผ่านชมอาคารกงศุลไทยสมัย จอมพลผิน ชุณหะวัณ

-ผ่านชมประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยู่  คือประตูป่าแดง

-ใกล้กันนั้นเป็นสุสานที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง สมัยที่ผ่านมา ได้เวลานำท่านเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านป่านกะป่า ที่เมืองพยาก

15.00น       โดยประมาณ คณะมาถึงท่าขี้เหล็กนำท่าน

-นมัสการพระเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง

-เดินช้อปปิ้งบริเวณตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้าน ส่วนใหญ่สินค้ามาจากประเทศจีน ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่แม่สายประเทศไทยโดยสวัสดีภาพ ปลอดภัยและประทับใจ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์