แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองลา 3คืน4วัน (งดขาย)

21 ม.ค. 2562

โปรแกรมเที่ยบแบบเต็มอิ่ม เมืองเชียงตุงและอดีตลาสเวกัสจีนตอนใต้ “เมืองลา” แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา 3 คืน 4 วัน ไปรถกลับรถ 8-10ท่านๆละ 8,900 บาท สงวนสิทธิ์ครบ8ท่านออกเดินทางได้  


กำหนดการเดินทางสามารถเดินทางได้ทุกวันครบ 8 ท่านออกเดินทางได้

วันที่ หนึ่งแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา

07.00พบกัน ณ จุดนัดพบ อ.แม่สาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านไปที่ด่านพรมแดนแม่สาย ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สู่ท่าขี้เหล็กมุ่งหน้าสู่เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ170กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ3.5ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองเชียงตุงร้าน.......

บ่ายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนำท่านไป

-นมัสการพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง

-ชมรอบๆบริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่ จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ

-พอได้เวลาอันสมควรก็ออกเดินทางต่อไปยังเมืองลาระยะทางประมาณ90กม.(2.5ชั่วโมง)เมืองลาเป็นเมืองปกครองตนเองหรือเขตปกครองเขตพิเศษที่4ปกครองโดยชาวไทยใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นคนจีนเข้ามาลงทุนค้าขาย และการขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาทางนี้ไปยังเมืองเชียงตุงและเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อนคาสิโน ระหว่างทางท่านจะมองเห็นชาวเขาเผ่าต่างๆโดยเฉพาะชาวไทลื้อหรือไทยเขินที่จะมีอยู่มาก จะสังเกตได้จากการแต่งตัวและการปลูกบ้านที่ดูแปลกตาโดยเสาบ้านจะไม่ฝังลงดินจะวางกับก้อนหินหรือซีเมนต์ กับวิถีชีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายดูไม่วุ่นวาย เข้าโรงแรมปาไหล่หรือเทียบเท่า ระดับ3ดาว

ค่ำนำท่านไปทานอาหารค่ำ ที่ร้าน.........และท่องเมืองยามราตรีซึ่งเมื่อก่อนเราสามารถที่จะลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนใกล้ๆโรงแรมที่พักมีมากถึง17แห่ง แต่ในขณะนี้ได้เปิดบ่อนแห่งใหม่ห่างจากเมืองประมาณ 10 ก.ม.แต่ก็พอเสี่ยงโชคได้บ้างที่บ่อนลูกเต๋าหล่นหรือบ่อประชาชน ได้เวลาพอสมควรกลับโรงแรมที่พักและพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย(ใครที่เมื่อยเรามีบริการหมอนวดถึงห้องพัก)


พระยืนพระนอนบ่อนคาสิโนเมืองลา(เมืองม้า)

ที่พักโรงแรมปาไหล่อาหารโต๊ะจีน

วันที่ สองเมืองลาcity tour

เช้านำท่านไปชมตลาดเช้าเมืองลา ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายในบรรยากาศแบบไทยลื้อและจีนสิบสองปันนา ที่น่าสนใจไม่น้อยเห็นจะเป็นสินค้าที่ได้จากป่า ในบริเวณตลาดนี้ยังรวมไปถึงที่ขายของโต้รุ่ง,บ่อนลูกเต๋าหล่น,ที่ขายผลไม้ต่างๆได้เวลาสมควรพาท่านมารับประทานอาหารเช้าแบบบุ๊ปเฟ่ เป็นอาหารจีน เสร็จแล้วพาท่านไป

-นำท่านนมัสการรพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลา

-ถ่ายรูปบริเวณหลัก กม.1หลักเขตแดน พม่า-จีน(ติดกับสิบสองปันนาของจีน)จากชายแดนนี้ไปเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือระยะทางประมาณ120 กิโลเมตร

-นำท่านนมัสการเจดีย์ภูเขาทองหรือที่เรียกกันว่าวัด จินตะ เจดีย์มิตรภาพ จีน-พม่า ที่สวยงามมากที่ข้างในจะมีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละมนฑลแต่ละรัฐของพม่ามาแสดงไว้เสมือนว่าเราได้ไปเที่ยวทั่วประเทศพม่า

-ชมพิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติดภายในแสดงถึงพิษภัยของยาเสพติด ข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาผลิตยาเสพติด การปราบปราม

กลางวันทานอาหารกลางวันที่ร้าน........หลังจากนั้น

-นำท่านชมโรงงานหยกที่มีการผลิตและจำหน่ายมากที่สุด

-ไปดูโรงเลี่ยงหมีและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดีหมี ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเอาดีมาทำเป็นยาตามตำหรับยาจีนให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยในบริเวณตลาดหรือบ่อนประชาชน

เย็นนำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ร้าน...............กลับโรงแรมที่พักและอิสระ

วันที่สามเมืองลา-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

เช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงตุง สายๆถึงเชียงตุง

-ไหว้พระวัดมหาเมี๊ยะมณี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง

-นมัสการพระและไหว้พระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน.......

-ชมต้นยางใหญ่ขนาด10คนโอบ อายุประมาณ254กว่าปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุงหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าต้นไม้หมายเมือง คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับเมืองไม่ถูกให้จำต้นยางนี้ไว้เพราะสูงโดดเด่นเห็นได้ชัด

-ผ่านชมอาคารกงศุลไทยสมัย จอมพลผิน ชุณหะวัณ

-ชมประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยู่คือประตูป่าแดง

-ใกล้กันนั้นเป็นสุสานที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง สมัยที่ผ่านมา ได้เวลานำท่านเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

เย็นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมนิวเชียงตุงหรือเทียบเท่า ห้องละ2ท่าน

วันที่สี่ตลาดเช้าเชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

เช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนำท่าน ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุงมีของกินและของใช้มากมายและชนเผ่าที่มาจ่ายตลาดหลายเผ่าจากนั้นเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน.......ที่เมืองพยากหรือเมืองท่าเดื่อ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์