สิบสองปันนา-พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ-ตาทิพย์-หูทิพย์หุบผาสวรรค์ 3คืน4วัน โดยรถยนต์

21 ม.ค. 2562

เชียงรุ้ง สิบสองปันนา กับทัวร์บุญอันใหม่ พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ-ตาทิพย์-หูทิพย์หุบผาสวรรค์-สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ 3คืน4วัน โดยรถยนต์ 


วันที่หนึ่ง                                 เชียงของ-หลวงน้ำทา-ซือเหมา(ผู๋เอ่อ)

06.30น.พบกัน ณ โรงแรมห้องอาหาร โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์หรือทเยบเท่าอ.เชียงของ จ.เชียงราย-รับประทานอาหารเช้า

07.40น.เดินทางสู่ท่าเรือปั๊คอ.เชียงของ จ.เชียงราย นั่งเรือเล็กข้ามฟากสู่ สปป.ลาว นั่งรถตู้หรือบัส เดินทางสู่ไปตามเส้นทางR3aทางสายใหม่ ที่ร่วมทุนสร้างจาก3ประเทศ ไทย ลาว จีน จากแขวงบ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-ด่านบ่อเต็นของลาว

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา จากนั้นเดินทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อเต็น-บ่อหาน โดยมีไกด์จีนมารอรับคณะที่ด่านบ่อหาน เสร็จพิธี ต.ม.แล้วเดินทางสู่เมืองซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน(การผ่าน ต.ม.บ่อหานทุกท่านต้องหิ้วกระเป๋าผ่าน ต.ม.ไปเอง ไม่สามารถ เอากระเป๋าสัมภาระต่างๆใส่รถข้ามแดนข้ามไปได้)

เย็น                  คณะเดินทางมาถึงเมืองซือเหมานำท่านรับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักโรงแรม...ระดับ3ดาวห้องละ2ท่าน อิสระตามอัธยาศัย


วันที่สอง                      เชียงกู่-พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ -สิบสองปันนา

06.00น.          เดินทางสู่เมืองเชียงกู่ ใช้เวลาประมาณ1.5ชั่วโมง ณ พระหัตถ์ทิพย์ทองคำ บ้านโต้ ไตเหนือเดิน ทางโดยรถเล็กคันละ8-10คน ไป ณ ตาทิพย์พญายักษ์และหูทิพย์หุบผาสวรรค์มหาบารมี ใช้เวลาเดินทาง40นาที ขึ้นดอย15กิโลเมตร จากตำนานที่ เล่าต่อกันมา บอกว่าพญายักษ์ตนหนึ่งได้ต่อสู้ทดสอบบารมีกับพระพุทธเจ้า พอได้ฟังธรรมเทศนา(ก็เกิดหูทิพย์คือขุนผาสวรรค์) ควักลูกตาออกมาเป็นพุทธบูชา (ดวงตาทิพย์พญายักษ์) อยู่ใกล้ๆกันอย่างอัศจรรย์ มีอายุกว่า3,000ปี คนไตลื้อ12ปันนา จะขึ้นไปบูชาบวงสรวงทุกปีปลายๆเดือนมีนาคม นอกจานั้นยังมีชาวพุทธสายมหายานจากทิเบต-ไต้หวัน-จีน-ญี่ปุ่น เดินทางมากราบไหว้ โดยเฉพาะหุบผาสวรรค์มหาบารมีไม่ว่าจะอ้วน-ผอม หากมีบุญบารมีก็สามารถลอดขึ้นไปนบน้อมฝ่าพระหัตถ์ทิพย์ซึ่งประทับไว้บนหู ทิพย์ด้านซ้ายมือของหุบผาสวรรค์ปิดด้วยทองคำเหลืองอร่าม

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย                เดินทางเข้าสู่เมืองสิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)

เย็น                  ถึงสิบสองปันนา นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักโรงแรมGloden Phonix Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า อิสระเดินเที่ยวบริเวณตลาดถนนคนเดินหรือ ไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับที่พัก

วันที่สาม            สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พารานาสี

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปที่สวนป่าเขตร้อนที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน         นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคารที่มีชื่อและอร่อย

บ่าย                พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นไปร้านขายมีดไทลื้อที่น่าใช้ยิ่งนัก

เย็น                 นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ  และพาไปชมการแสดงแฟนตาซีหรือโชว์วัฒนธรรมที่อลังการมากด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่มีชื่อว่า พารานาสี  ได้เวลากลับโรงแรมGloden Phoenix Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า อิสระเดินเที่ยวบริเวณตลาดถนนคนเดินหรือ ไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับที่พัก

วันที่สี่                       เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา-เชียงของ

เช้า                  หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนำกระเป๋าขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวที่ด่านบ่อเต็น และเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา

กลางวัน          รับประทานอาหารที่ ร้านอาหาร สะบายดีหลวงน้ำทาจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย

เย็น                 ถึงห้วยทราย นำท่านช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน มีสินค้าจีนจำหน่ายมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โทรศัพท์มือถือแบลนเนมยี่ห้อดังๆ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว ไทย ถึงท่าเรือ อ.เชียงของประเทศไทยโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ

****************************************************************************************

****หมายเหตุ              - รายการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่เวลาและสถานการณ์
สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์