เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง คุนหมิง 4คืน5วัน โดยรถนอนพิเศษ

21 ม.ค. 2562

ทัวร์เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา- เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)-คุนหมิง 4 คืน 5 วัน ไปรถกลับรถ โดยรถตู้หรือบัสปรับอากาศ และรถนอนพิเศษ  


เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา- เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)-คุนหมิง

4คืน5วัน ไปรถกลับรถ โดยรถตู้หรือบัสปรับอากาศ

และรถนอนพิเศษ

                         

เที่ยวสองประเทศ เขตแคว้นดินแดนแห่งความหลัง จีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)และคุนหมิง มณฑลยูนนานประเทศจีน เมืองที่กำลังเจริญนี้คือเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)มณฑลยูนนานของประเทศจีนและเมืองคุนหมิงที่สวยงามด้วยธรรมชาติที่สร้างสรรค์บรรจงแต่ง

วันที่แรก                         เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – เมืองล้า - เชียงรุ้ง

06.30 น.พบกัน ณ.ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ เพื่อรับประทานอาหารเช้า บริการขนกระเป๋าสัมภาระสิ่งของลงเรือเล็กข้ามฟากไปฝั่งลาวให้ท่านก่อน

07.40 น.         นำคณะลงเรือเล็กข้ามข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปฝั่ง สปป.ลาว ขึ้นรถตู้/บัสลาว เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ส่วนความรับผิดชอบของไทยและลาว บ.ของไทยเป็นรับเหมาสร้างถนนระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา

บ่าย                     หลังจากทานอาหารเสร็จแล้ว ไปทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง สิบสองปันนา โดยมีไกด์และรถจีนมาต้อนรับคณะที่ด่านนี้  พร้อมแล้วออกเดินทาง ผ่านเมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่ก่อนที่วิ่งคตเคี้ยวไปมา ปัจจุบันนี้ จีนทำถนนให้ตรงและเจาะผ่านภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงก็ถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึง คุนหมิงมีอุโมงค์มากถึง สี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีความยาวถึง4กิโลเมตร ชมทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

เย็น                        ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่โรงแรมRunner Hotelระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)จากนั้นถ้ามีเวลาพอจะพาไปชมการแสดงศิลปะแสง สี เสียง ที่มีชื่อว่า “พาราณาสี”อิสระหรือเดินเที่ยวบริเวณถนนคนเดินที่อยู่ใกล้กับโรงแรมที่พัก

วันที่ สอง                                  ป่าเขตร้อน –วัดหลวงเมืองลื้อ -  คุณหมิง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปที่สวนป่าเขตร้อนที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน        นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคารที่มีชื่อและอร่อย ......

บ่าย            พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เย็น             รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำคณะไปที่สถานีรถประจำทาง ออกเดินทางโดยรถนอนเที่ยวพิเศษ เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง ระหว่างทางผ่านเมืองต่างๆเช่นเมือง เมืองผูเอ๋อ–เมืองเมอะเจียง -เมืองเหยีนเจียง ข้ามสะพานเตาหม้อที่สูงที่สุดในโลก

วันที่ สาม                         อุทยานป่าหิน – ถ้ำจิ่วเชียง

เช้า                 คณะเดินทางมาถึงเมืองคุนหมิง นำไปทำภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางสู่อุทยานป่าหินระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่สลับซับซ้อนและหมู่ไม้ใบสนที่เขียวชอุ่ม สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเผ่า ฮานี เผ่าไป๋ ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดและรูปร่างพิสดาร มีพื้นที่กว้างขวางถึง40,000 ไร่ชมหินรูปร่างต่างๆที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลกว่า2-3 ร้อยล้านปี นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดเหนือพื้นดินมองดูเหมือนภูผาดั่งหญิงงามในวรรณคดี สู่เส้นทางที่วกวนเวียน มีกลุ่มหินต่างๆเช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างบาป ฯลฯ

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

บ่าย                เดินทางสู่ถ้ำ จิ่วเชียงภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลำธารไหลผ่านถ้ำ ปรอบด้วยธารน้ำตก หุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอีกอยู่ภายใน เช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว ถ้ำเทพธิดา ฯลฯ  นำคณะสู่โลกใต้หิน เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง มีน้ำตกขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม ดั่งคขวัญของ คุนหมิงที่ว่า บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชม จิ่วเชียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เย็น                รับประทานอาหารและเข้าที่พักKing World HotelตึกBหรือเทียบเท่า ระดับ4ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่                               เมืองโบราณกวนตู้ – ตำหนักทอง –ช้อปปิ้ง - สิบสองปันนา(เมืองล้า)

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือ วัดธิเบตเมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเสร็จแล้วเดินทางกลับสิบสองปันนาโดยเส้นทางเดิม

กลางวัน      จากนั้นนำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ”  และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง380ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง    จึงได้ชื่อว่า“ตำหนักทอง”จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นพาไปเดินช้อปปิ้งสินค้าแหล่งรวมสินค้ามากมาย ซึ่งท่านจะได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

เย็น               รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ              นำท่านไปสถานีรถประจำทางออกเดินทางกลับเมืองเชียงรุ้ง โดยรถบัสนอนเที่ยวพิเศษ

วันที่ ห้า                          เมืองล้า – หลวงน้ำทา - เชียงของ

เช้า                 คณะเดินทางมาถึงเมืองล้า นำคณะทำภารกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

กลางวัน        รับประทานอาหารที่ด่านเมืองหลวงน้ำทา ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา  เสร็จแล้วนำท่านเดินทางกลับห้วยทราย

เย็น                ถึงห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว ไทยถึง อ.เชียงของประเทศไทยโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ

**************************************************************************************

หมายเหตุ    รายการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ

  30 ท่านขึ้นไป ท่านละ 9,900บาท  (พักเดี่ยวเพิ่มคนละ3,500 บาท)

การจ่ายเงินายเงินมัดจำ5,000บาท ในวันที่ตกลงหรือจองทัวร์ที่เหลือให้นำจ่ายก่อนวันเดินทางอย่างน้อย10วัน

ราคานี้รวม1.ค่าเอกสารคน/รถ 

2.ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม 

3.ค่าโรงแรม3-4ดาว2คืน 

4.ค่าเช่ารถตู้/บัสท่องเที่ยว/บัสโดยสารนอนพิเศษ(เตียงนอน) 

5.ค่าเข้าชมสถานที่  

6. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 

7. ค่าทำวีซ่าจีน(วีซ่าหน้าด่าน)

8. ค่าเข้าชมการแสดงที่พาราณาสี        

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปไกด์และคนขับ 

2.ภาษีทุกชนิด

3.อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ

3. อื่นๆที่ไม่ระบุในรายการ


เอกสารที่ต้องนำมา             1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2ใบ (กรณีที่ยังไม่มีรูปถ่าย ก็ยังไม่ต้องถ่าย ให้ไปถ่ายที่หน้าด่านตอนทำวีซ่า(เสียค่าถ่ายรูปคนละ20หยวน) เพราะรูปที่ถ่ายจากเมืองไทยใช้ทำวีซ่าไม่ค่อยได้ ถ้ามีรูปถ่ายอยู่แล้วให้นำไปด้วย เผื่อว่าใช้ได้)    

2.พาสปอร์ต ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์