เชียงของ-เชียงรุ้ง(12ปันนา) 3คืน4วัน ไปรถกลับเรือ

21 ม.ค. 2562

เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองของคนไทลื้อ เมืองสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนา เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า คำว่าสิบสองปันนาคือชื่อของจังหวัด คำว่าเมืองเชียงรุ้ง คือชื่อของอำเภอ(อำเภอเมือง) สิบสองปันนามีอยู่3 อำเภอ คือ เชียงรุ้ง,เมืองล้า,เมืองไห่(เมืองฮาย) ไปรถกลับทางเรือล่องแม่น้ำโขง 3คืน4วัน (เรือเหมา) (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมาเท่านั้นครับ)  


กำหนดการเดินทาง                                                

วันที่ หนึ่ง                                       เชียงของ – หลวงน้ำทา - บ่อเต็น

06.00 น.คณะพบกัน ณ จุดนัดพบห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์หรือเทียบเท่า อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อยรับและอำนวยความสะดวก

                          

07.40 น.         นำคณะไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่4 นั่งรถโดยสารระหว่างประเทศข้ามสะพาน-ห้วยทราย ของ สปป.ลาว โดยมีไกด์ลาวและรถบัส/ตู้ลาว มารอรับคณะจากนั้นออกเดินทาง ไปเมืองหลวงน้ำทาและด่านบ่อเต็น ไปตามเส้นทางR3aเส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและรับผิดชอบสร้างทาง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวไท หลวงน้ำทา

บ่าย            จากนั้นเดินทางไปด่านชายแดนลาว-จีน  

                

14.00 น.         โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงด่านชายแดนลาว-จีน ด่านบ่อเต็น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา  โดยมีไกด์จีนมารับคณะ นำทำวีซ่าจีนแบบวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผ่านพิธีการเข้าเมืองจีน ขึ้นรถบัสคันเดิมออกเดินทางผ่าน อ.เมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่เดิมนั้นคตเคี้ยวไปมา ใช้เวลามาก แต่ปัจจุบันนี้ ได้ทำถนนให้เป็นทางด่วน เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึงเชียงรุ่งมีอุโมงค์มากถึง ยี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีระยะทางเกือบ4กิโลเมตร ทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

18.00น.        โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงเมืองเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปันนา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าเช็คอินน์ โรงแรมCreative Hotel 3ดาว หรือเทียบเท่า(ห้องละ2ท่าน)  และอิสระตามอัธยาศัยหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับโรงแรมก็ได้


วันที่ สอง                                  สวนป่าเขตร้อน – วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พารานาสี

06.30 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

07.30 น.         ออกเดินทางไปที่สวนป่าเขตร้อนที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงเป่านกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จกินแล้ว เป่าเสียงนกหวีดก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน        นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร...         

บ่าย            พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาด คล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์      

      

เย็น                นำท่านไปทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมืองไทลื้อ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำของน้องๆสาวไทลื้อ  และพาไปชมการแสดงแฟนตาซีหรือโชว์วัฒนธรรมที่อลังการมากด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่มี

                    ชื่อว่าพารานาสี  ได้เวลากลับโรงแรมCreative Hotel 3ดาว หรือเทียบเท่า(ห้องละ2ท่าน)  และอิสระตามอัธยาศัยหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับโรงแรมก็ได้

วันที่ สาม                       ตลาดเช้า – หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว - วัดป่าเจ

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าที่เมืองกาดทราย มีของขายมากมายในบรรยากาศแบบไทลื้อ12ปันนาจากนั้นชมหมู่บ้านไทลื้อ ม่านหรือบ้านติ้ว ชมวิถีชีวิตคนไทลื้อ ที่ใช้ชีวิตแบบปกติทุกวันไม่ได้จำกัดความเจริญ จะมีบ้านที่เก่าแก่และสร้างใหม่ปะปนกันไปและท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางไปวัดป่าเจเป็นวัดหลวงของคนไทยลื้อ พระวิหารหลังใหญ่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบไทย ไทลื้อผสมพม่า มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ปัจจุบันวัดเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม                              

                                    

เย็น             นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักโรงแรม  โรงแรมCreative Hotel 3ดาว หรือเทียบเท่า(ห้องละ2ท่าน)  และ อิสระตามอัธยาศัย ที่ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้าหรือร้านปิ้งย่าง ถนนคนเดินที่อยู่ใกล้กับที่พักได้วันที่ สี่                            เชียงรุ้ง – ท่าเรือกวยเหล่ย - เชียงแสน

04.00 น.        ปลุกติ่นแต่เช้ามืด (เวลาจีน)( อาจจะลงเรือที่ท่าเรือเชียงรุ้ง ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแม่น้ำโขง)

05.00 น.          ออกเดินทางไปท่าเรือ กวนเหล่ย เพื่อลงเรือสำราญล่องแม่น้ำโขง(อาหารเช้าแบบเซ็ตกล่อง)

08.00 น.          ถึงท่าเรือกวนเหล่ย นำคณะผ่าพิธีการ ตม.ลงเรือสำราญติดแอร์ขนาดใหญ่ สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง60คน บริการนำชา กาแฟ เชิญสนุกสนานเพลิดเพลินกับวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง จากท่าเรือล่องลงไปไม่นาน จะเข้าเขตของประเทศลาวอยู่ฝั่งด้านซ้าย พม่าอยู่ฝั่งด้านขวา              

กลางวัน        บริการอาหารกลางวันที่ในเรือ ลักษณะจะเป็นถาดใส่ข้าวและกับข้าวเป็นหลุม ทาง บ.จะเตรียมอาหารเพิ่มเติมให้กับทุกท่าน และบริการอาหารว่าง(เบรค)

17.30 น.        โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงท่าเรือเชียงแสน ประเทศไทย นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ   


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์