แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา3วัน2คืน

19 ม.ค. 2562

เชียงรุ้ง-เชียงใหม่ บินทุกวัน จันทร์/พุธ/ศุกร์/อาทิตย์ เชียงรุ้ง-เชียงรายบินทุกวันวันอังคาร/พฤหัสบดี/วันเสาร์ สิบสองปันนนา – เชียงใหม่หรือเชียงราย (DR5359: 1730-1750) เชียงใหม่หรือเชียราย – สิบสองปันนา (DR5360: 1910-2130) 2ท่านขึ้นไป ท่านละ 9,000 บาท  


โปรแกรมเชียงราย/เชียงใหม่ เชียงรุ้ง(12ปันนา) 2คืน3วัน

วันที่1เชียงราย/เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง – เมืองใหม่9จอม12เชียง(19.25-20.10) – โรงแรม 3ดาว-/-/D

วันที่2สวนนกยูง(ป่าเขตร้อน) – วัดหลวงเมืองลื้อ – พิพิธภัณฑ์ – โชว์พาราณสีหรือล่องเรือแม่น้ำโขงB/L/D

วันที่3ตลาดเช้า - หมู่บ้านไทลื้อ – วัดป่าเจ - สนามบิน-เชียงราย/เชียงใหม่(17.20-18.10)B/L/-

ค่าบริการ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ9,000บาทพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม2,200 บาท

(กรณีไม่เข้าร้านช้อปปิ้งรัฐบาล) เพิ่มอีกคนละ 1,500 บาท

ราคานี้รวม

1.รวมตั๋วบิน เชียงราย/เชียงใหม่-เชียงรุ้ง-เชียงราย/เชียงใหม่Ruili Airlines

(19.25-20.10)- (17.20-18.10)

2.โรงแรม ระดับ3ดาว ห้องละ2ท่าน จำนวน2คืน

3.อาหารทุกมื้อตามที่ระบุ

4.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน2ล้านบาท ค่ารักษาวงเงิน5แสนบาท ตามเงื่อนไป บ.ประกันฯ

5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

6.ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว

7.ค่าวีซ่าจีน(วีซ่าหน้าด่าน)

ไม่รวม

1.ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย/เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง - เชียงราย/เชียงใหม่

2.อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ

3.ค่าทิปคนขับรถและไกด์คนละ60หยวน ต่อลูกค้า1ท่าน

4.ภาษี 7% 3%และภาษีอื่นๆ5.ค่าโทรศัพท์,ซักรีด

6.. ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน7..อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

หมายเหตุ.เครื่องบิน เชียงราย-เชียงรุ้ง มีบินทุกวัน อังคาร,พฤ,เสาร์/เชียงใหม่ มีบินทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์