แม่สอด เมียวดี อินทร์แขวน ย่างกุ้ง 5คืน6วัน ทางรถยนต์

18 ม.ค. 2562

แม่สอด-พะโค-อินทร์แขวน-ย้างกุ้ง6วัน5คืน ทางรถยนต์ ทัวร์พม่าทางรถยนต์ พระธาตุอินทร์แขวน ย่างกุ้ง หงสา 6วัน5คืน เริ่มต้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก แม่สอด - เมียวดี - พะอัน – พระธาตุอินทร์แขวน - หงสา – ย่างกุ้ง (6 วัน 5คืน) ราคากรุณาสอบถามครับ  


Day 1                       แม่สอด-เมียวดี-พะอาน(- .L,D )

06.00น.          คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ อ.แม่สอด นำคณะไปที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยพม่า ออกเดินทางจากชายแดนแม่สอดผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-พม่า ข้ามไปเมืองเมียวดี และออกเดินทางไปเมืองพะอาน ถึงเมืองพะอานประมาณ13.00น.ใช้เวลาเดินทาง5 - 6 ชั่วโมง ถ้าข้ามด่านสายกว่านี้ ทุกท่านจะต้องเตรียมอาหารว่างมารับประทานในรถด้วย เส้นทางแคบต้องใช้รถตู้และเปลี่ยนเป็นรถบัสเมื่อถึงพะอาน ประเดิมวัดแรก วัดถ้ำ Saddar Caveตำนานเกี่ยวกับช้าง และวัดถ้ำ Kaw Ka Thaungหนึ่งในวัดถ้ำที่นักรบกรุงศรีมาแวะหลบพักยามเดินศึกมาตีหงสาว ดี และอาหารกลางวันร้านริมน้ำผุด ส้มตำไก่ย่างฝีมือหม่องหลังอาหาร นำชมวัด2แห่งเป็นวัดถ้ำ Kaw Goonเป็นถ้ำที่ถูกค้นพบตั้งแต่ศตวรรษที่7ภายในถ้ำมีการแกะสลักพระพุทธรูปมากมายประดุจงานแกลเลอรี่ เข้าพักโรงแรมในเมืองพะอาน โรงแรม Tiger ระดับ2ดาวมี Wifi อยู่ใกล้วัด Shwe Yin Myawติดแม่น้ำสาละวิน จะเดินเที่ยวตัวเมืองพะอานได้สะดวกนั่งชมวิวริมแม่น้ำสาละวิน

Day 2                    พะอาน-เมาะลาไย-พระธาตุอินแขวน( B,L,D )

หลังรับประทานอาหารเช้า คณะเราท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเมืองพะอาน เช่นวัด Kyautkalattภูเขา Mt ZweKabinและ วัดถ้าน้ำพุร้อน" Bayinnyi hotsping"จากนั้นเดินทางไป...พระธาตุอินทร์แขวนระหว่างทาง แวะเที่ยวชม เจดีย์ Mya Thapaint Pagodaบนยอดภูเขาเมืองสะเทิม วัด ShweSar Yan Pagodaนั่งรถหกล้อแบบ7แถวขึ้นไปยอดเขาพระธาตุอินทร์แขวน ถึงพระธาตุอินทร์แขวน และค้างคืนบนภูเขาพระธาตุอินแขวน รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม Yoe Yoe Lyระดับ2ดาว หรือเทียบเท่า ถ่ายรูปพระธาตุอินทร์แขวนยามค่ำคืน หลังอาหารเย็นพักผ่อนตามสบาย ใครจะนั่งสมาธิ สวดมนต์ ถ่ายรูป ตามสะดวก เสื้อกันหนาวผ้าพันคออย่าลืม

Day 3                         พระธาตุอินแขวน-หงสาวดี( B,L,D )

ชมพระธาตุอินแขวนยามเช้าๆและรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางจากพระธาตุอินทร์แขวน ไปยังเมืองหงสาวดีหรือพะโคแวะชมพระราชวังบุเรงนอง พระตาหนักภุมรา(ที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา ตามความเชื่อของนักท่องเที่ยวไทย)พระธาตุมุเตาและพระเจดีย์ไจ้ปอนพระพุทธรูป4ทิศวัดพระนอนตาหวานเป็นที่สุดท้าย พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกบริเวณ

บันไดทางเข้าวัด รับประทานอาหารเย็นและเดินทางไปค้างคืนที่เมืองยางกุ้ง

Day 4                                        ย่างกุ้ง( B,L,D )

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เดินทางไปยังวัดโบะโต๊ะทาวน์(เทพทันใจ)ที่ประดิษฐานพระเกศาธา ตุ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว แวะนมัสการวัดชเวตาเลียว(พระนอนตาหวาน)ช่วงบ่ายไปเจดีย์กะบาเอภายใน องค์พระเจดีย์บรร จุ พระบรมสารีริกธา ตุ อีกทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ พระอรหันต์สาวกองค์ สาคัญสององค์ตลาดสก็อตเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก(ตลาดปิด17.00น.)รับประทานอาหารเย็น และนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองยามค่า และเข้าที่พัก ระดับ3ดาว เที่ยวเมืองยางกุ้งยามค่าคืนตามอัธยาศัย

Day 5                                ย่างกุ้ง   - พะอาน( B , L , D )

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เดินทางไปย้อนกลับเส้นทางเดิมไปยังเมืองพะอาน ระหว่างทางเที่ยวชม วัดU Na Auk pagodaบ้าน Kor Nat ศิลปะงานแกะสลักไม้ที่สวยที่สุดในรัฐมอญ จากนั้นกลับเข้าที่พัก โรงแรม Tiger ระดับ 2ดาว

Day 6                            พะอาน-เมียวดี – ( B , L , - )

หลังอาหารเช้าคณะออกจากเมืองพะอานแต่เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าเมืองก้อกะแล็ต และอาหารกลางวันที่เมียวดี เมื่อถึงเมียวดี บ่ายๆ หลังจากนั้นข้ามด่านมายังแม่สอด สิ้นสุดการเดินทางพม่า และให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตลาดการค้าชายแดน ไทย-พม่า ฝั่งแม่สอดซื้อของฝากของที่ระลึกกลับบ้าน เย็นส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัยและประทับใจ


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์