จอยทัวร์ นครวัด นครธม 20-24 ก.พ.2560

07 ก.พ. 2562

จอยทัวร์ เชียงราย นครวัด นครธม(กัมพูชา) เดินทาง 20-24ก.พ.2560 ท่านละ 6,900 บาท หรือ เริ่มต้นที่หน้าด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือท่านละ 5,500 บาท