ประมวลภาพ ศึกษาดูงาน นครวัด นครธม กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติสามัญฯเชียงราย19-23ก.พ.55

19 ม.ค. 2562