ภาพศึกษาดูงานกุ้ยหลิน19-23ธ.ค.54

19 ม.ค. 2562


แกลอรี่ภาพอื่น ๆ

จำนวน 10 ภาพ
รวมภาพลาวใต้
จำนวน 20 ภาพ
เชียงตุง 2561
จำนวน 28 ภาพ
รวมภาพญี่ปุ่น